България, Румъния, Полша, Унгария и Словакия бяха държавите, които обявиха през май, че ще наложат ограничения за вноса от Украйна, след което Европейската комисия прие временната забрана за внос.

Източник: Traffic News